Preskoči dostupni materijali

Dostupni materijali

Baza inovacionih znanja je prvi od korisničkih podsistema IPIZ i njegova uloga je da Vam pruži informaciona znanja, odnosno relevantne sadržaje inovativnog menadžmenta.

Predstaviće Vam skup najaktuelnijih metoda i tehnika koje Vam mogu pomoći tokom vlastitog razvoja startapa. Uređen je po principu daljeg odvijanja inovacionog procesa...

 

Služi da Vam predstavi skup najaktuelnijih metoda i tehnika koje se koriste u unapređenju kreativnosti i inovativnosti u različitim slučajevima rešavanja problemskih situacija. 

Služi da Vam predstavi i omogući skup jednostvnih i konformnih načina za efikasnu razmenu informacija sa ostalim korisnicima na platformi.

Upravljanje idejom startapa je informacioni entitet čija je uloga da Vam pruži mogućnost upravljanja idejama startapa. Korisno je primenjivati ga od samog započinjanja, odnosno kreiranja ideje o startapu...